PROGRAM I’DAD TSANY

(Program Untuk Pemula – Level 2)

Program pembelajaran bahasa Arab lanjutan dari kelas I`dad Awwal. Terbilang kelas untuk pemula tetapi diperuntukkan bagi peserta didik yang sudah mempunyai basic bahasa Arab ala kadarnya.

Final

FASILITAS

   • Asrama Intergrasi
   • Arabic Area
   • Controling 24 Jam
   • Modul Malzamah ‘Arabiyah
   • Pin Markaz Arabiyah
   • Goodie Bag
   • Dresscode
   • 6 Jam Pembelajaran Kelas + 2 Jam Pembelajaran Asrama Setiap Hari
   • Brainstorming dan Try Out Akhir Pekan
   • Glosarium Markaz Arabiyah
   • Kalender Markaz Arabiyah (Apabila Stok Tersedia)

معا لنهزم العالم

TARGET PENCAPAIAN

 • Al Muhadatsah al Asasiyah:

Peserta didik memahami dan mempraktekkan materi berbicara bahasa Arab tentang tema Perkenalan Majemuk, Cafetaria, Jam, Shalat Jama’ah, Mindmapping Kalam, Cita-cita, Agenda Liburan, Pengandaian, dan Diskusi Bahasa Arab

 • Al Ta’birat al Yaumiyah:

Peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan materi ungkapan sehari-hari tentang tema Kesungguhan dan Stimulus Semangat, Konsentrasi, Memahami Keadaan, Karakteristik Manusia, Pasar, Perpustakaan, Media Sosial, Managemen Waktu, Rambu-rambu Lalu Lintas, Pengumuman, Meminta Penjelasan, Kalimat Bucin serta ekspresi ungkapan sehari-hari lainnya

 • Al Tarakib al Namudzajiyyah:

Peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan materi gramatikal bahasa Arab level dasar yang meliputi tema al Kalam, al I’rab, al Jumlah Fi’liyah, al Fa’il wa Anwa’uhu, Ahkam Fa’il, al Maf’ul wa Anwa’uhu, al Jumlah Ismiyyah, al Makrifah wa al Nakirah, al Dhamair

 • Al Kitabah:

Peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan materi menulis bahasa Arab tentang tema Fonologi, Intonasi Suara, Penulisan Ta’, Hamzah, Alif Layyinah, Tanda Baca dan Tarkib al Jumlah al ‘Arabiyah

 • Al Mufradat:

Peserta didik dapat menghafal, memahami dan mempraktekkan materi kosakata bahasa Arab yang kuantitasnya berjumlah 750 mufradat

Ba`da Subuh       : Program Asrama

05.30 – 06.30      : al Muhadatsah al Asasiyah

07.00 – 08.00      : al Mufradat

08.01 – 09.00      : al Tarakib al Namudzajiyyah

09.30 – 10.30      : al Kitabah

10.31 – 11.30      : al Ta’birat al Yaumiyah

16.00 – 17.00      : ‘Ashfu al Dzihni

Ba`da Magrib     : Program Asrama

 • Qowaid 40% 40%
 • Kitabah 25% 25%
 • Muhadatsah 55% 55%
 • Mufradat 50% 50%
 • Ta`birat 50% 50%